18/6/09

அன்று ஹிட்லர், இன்று இஸ்ரேல்

நாஜிக்களின் கொடூரத்திற்கு பலியானவர்களின் வாரிசுகள் தங்கள் மூதாதையர்களுக்கு செய்த கொடூரத்தை இன்று அதே முறையில் ஃபலஸ்தீனியர்களுக்கு செய்கின்றார்கள்.

புகைப்படங்கள் வழி ஒரு ஒப்பீடு.