18/6/09

ஓமனில் IFF நடத்தும் இலவச மருத்துவமுகாம்

ஓமனில் IFF எனப்படும் (இந்தியா பிராடேர்நிட்டி ஃபொரம் ) ஜூன் 19 அன்று இலவச மருத்துவ முகாம்ஒன்றை நடத்தவிருக்கின்றது. இம்மருத்துவ முகாமை ஒமனுக்கான இந்திய தூதர் அணில் வத்வா அவர்கள் தொடங்கி வைக்கிறார்.

மேலதிகமான விவரங்களுக்கு கீழுள்ள படத்தை க்ளிக் செய்து அறிந்து கொள்ளவும்.